SZKOLENIE: „Ćwiczenia hypopressive w Fizjoterapii urologicznej, ginekologicznej i położniczej”

Wykładowca : Dr Maura Seleme, fizjoterapeutka, koordynator IUGA na Brazylie

Data szkolenia : 9-10 czerwiec 2018
Miejsce : Warszawa

Więcej informacji : www.aenon.org.pl/szkolenia/cwiczenia-hypopressive-w-fizjoterapii-urologicznej-ginekologicznej-i-polozniczej/