Jesteśmy po to aby Wam pomóc

 

Funadacja Aenon kreuje międzynarodową współpracę na poziomie akademickim angażując w nią stowarzyszenia i środowisko medyczne. Głównym celem współpracy jest rozwój uroginekologii zarówno w aspektach naukowych jak i praktycznych

30 letnie doświadczenie szkoleń z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej

Dla specjalistów – organizujemy szkolenia, umożliwiamy dostęp do uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, jak również pomagamy w rozwinięciu umiejętności best practices.

Chcesz zająć się fizjoterapią uroginekologiczną, bądź zwiększyć swoje kompetencje?

Szkolenia EIRPP to cykl szkoleń, dzięki którym staniesz się lepszy w tej dziedzinie!

Ultrasonografia w Fizjoterapii Uroginekologicznej

Fundacja Aneon korzystając z doświadczenia dr. n. med. Bartłomieja Burzyńskiego w zakresie wykorzystania ultrasonografii w procesie fizjoterapii promuje, rozwija ten sposób diagnostyki i terapii wśród francuskich fizjoterapeutów uroginekologicznych. W 2016 roku przy współpracy Fundacji i szkoły EIRPP udało się zorganizować we Francji pierwsze szkolenia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem co zaowocowało planowaniem kolejnych na 2017 rok. O słuszności takiej współpracy świadczy fakt kontaktu francuskich studentów z Fundacją Aenon w celu uzyskania materiałów niezbędnych do napisania prac magisterskich.

Wymiana doświadczeń

Fundacja organizuje i koordynuje wymianę doświadczeń z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej między Polską, a Francją.

Początkiem współpracy jest organizacja konkursu „Staż w Paryżu”, którego główną nagrodą będzie tygodniowy praktyczny staż w Paryżu pod patronatem Loica Dabbadie. Zwycięzca konkursu dzięki tygodniowemu pobytowi zdobędzie praktyczne umiejętności w dziedzinie fizjoterapii uroginekologicznej jak również będzie miał okazje wymiany doświadczeń z francuskimi fizjoterapeutami.

Konkurs związany jest z rozpoczynającym się 21 stycznia 2017 roku kursem „Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet – poziom 1”, który jest pierwszym z cyklu szkoleń organizowanych przez Fundację Aenon i Międzynarodową Szkołę Fizjoterapii Uroginekologicznej EIRPP.

Komunikujemy i informujemy

Społeczeństwo – organizujemy spotkania mające na celu podnoszenie świadomości dotyczącej problemów zdrowotnych, profilaktyki oraz zdrowego trybu życia.

Środowisko medyczne  – wspieramy rozwój kompleksowego podejścia do problemów związanych z dysfunkcjami w obrębie miednicy mniejszej. Zachęcamy do współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Instytucje publiczne ( szpitale, władze publiczne) – zwracamy uwagę na problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa, które wpływają na dysfunkcje uroginekologiczne (obniżanie się narządów miednicy mniejszej, nietrzymanie moczu i kału).

Promujemy światowe standardy postępowania uwzględniając opiekę kobiet przed i po porodzie zwracając uwagę na prawidłowe funkcjonowanie mięśni dna miednicy.