Fundacja Aenon pracuje każdego dnia nad poprawą opieki nad pacjentami ze szczególnym naciskiem na współpracę, rozwój społeczny oraz rozwój badań naukowych.

Działamy i osiągamy rezultaty. Pracujemy w zespole. Działamy odpowiedzialnie. Pracujemy z poszanowaniem godności i podmiotowości pacjenta. Stawiamy na obiektywne, naukowe i medyczne podejście.

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka, w sytuacji aktualnej pandemii COVID-19, zostając zgodni z zaleceniami WHO oraz stanowiskiem polskiego rządu, krajowych izb reprezentujących lekarzy i fizjoterapeutów jak również wybitnych przedstawicieli środowisk medycznych.

W celu ochrony zdrowia naszych kursantów i wykładowców, z uwagi na dobro pacjentów, pracowników Fundacji, jej partnerów, wszystkich zaangażowanych, ich bliskich i ich społeczności – w sytuacji zwiększonego ryzyka przenoszenia wirusa.

Podjęliśmy decyzję:

  • odłożenia wszystkich działań publicznych Fundacji Aenon do odwołania (kursy, spotkania informacyjne, akcje społeczne)
  • ustalenia nowych terminów, gdy pozwoli na to sytuacja – bez ryzyka osób zaangażowanych

W odniesieniu do organizowanych przez Fundację kursów zapewniamy, że:

  • uczestnicy odwołanych szkoleń będą traktowani priorytetowo w chwili wznowienia kursów
  • osoby, które zrezygnują z uczestnictwa w szkoleniu otrzymają zwrot pieniędzy

Sytuacja pandemii COVID-19 jest współnym ryzykiem na które możemy zareagować . Sytuacja ta wymaga działania w duchu solidarności – wykracza poza interesy osobiste bądź ekonomiczne.

#DziałajmyOdpowiedzialnie
#RazemMożemyWięcej

DNI AENON 2020

MIEDZYNARODOWY KONGRES BÓLU MIEDNICY I KROCZA

To interdyscyplinarne wydarzenie skierowane jest do lekarzy ginekologów, urologów, neurochirurgów, chirurgów, anestazjologów, fizjoterapeutów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką bólu miednicy i okolic krocza.

Wydarzenie organizowane jest wraz z międzynarodowym towarzystwem CONVERGENCES PP.

Będziemy mieli zaszczyt gościć wybitnych międzynarodowych specjalistów m.in :

Prof. Roger Robert, Prof. Amarenco , Dr Eric Bautrand , Dr Stéphane Ploteau, Guy Valancogne przedstawiciele towarzystwa Convergences PP.

Kształcimy

Fundacja organizuje szkolenia przy współpracy z dr Bary Berghmans, z Maastricht University, fizjoterapeuta dna miednicy, przewodniczący sekcji Rehabilitacji Mięśni Dna Miednicy International Urogynecological Association ( IUGA ), członek Oddziału International Continence Society ( ICS ) ds. Miedzynarodowych Kursów Edukacyjnych, recenzent wytycznych postępowania w przypadku nietrzymania moczu przy Europejskim Towarzystwie Urologicznym, wykładowca akademicki , autor i współautor licznych publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych z zakresu fizjoterapii urologicznej, ginekologicznej, uroginekologicznej.

Informujemy

Fundacja informuje środowisko medyczne o sposobach uzyskania i wymiany wiedzy, możliwościach uzyskania doświadczeń, umiejętności i o nowych technologiach. Uświadamia społeczeństwu trudny temat zaburzeń dolnych dróg moczowych przedstawiając sposoby radzenia sobie z nimi.

Rozwijamy

Fundacja promuje, wspiera polskie projekty medyczne mające na celu poprawę opieki nad pacjentem – na terenie kraju i za granicą.

O Fundacji

MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA WSPIERAJĄCA BADANIA I LECZENIE ZABURZEŃ UROGINEKOLOGICZNYCH

Fundacja Aenon powstała z myślą o poprawie jakości życia polskiego społeczeństwa. Jednym z pierwszych zadań Fundacji jest rozwijanie i promowanie sposobów leczenia chorób, które wpływają na jakość życia. Do głównych celów Fundacji należy zwiększenie skuteczności leczenia zaburzeń uroginekologicznych.

Partnerzy Fundacji  logo-poz-1   

Aktualności

Konkurs dla fizjoterapeutów

Konkurs dla fizjoterapeutów Odpowiedz proszę nadsyłać do dnia 26.03.2017.664 177 958 Pytania konkursowe Zdobycie umiejętności praktycznych podczas pracy w gabinecie pod kierownictwem doświadczonego fizjoterapeuty w dziedzinie rehabilitacji uroginekologicznej. 1....

Konkurs dla Fizjoterapeutów

Konkurs dla Fizjoterapeutów posiadających minimum dyplom licencjacki oraz zarejestrowanych na Fanpage Fundacji Aenon. Pogłębiam wiedzę z Fizjoterapii Urologicznej i Ginekologicznej   Data konkursu: od 24.03 do dnia 26.03.2017 włącznie. Nagrodą konkursu jest wstęp...