Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie

}

TERMIN

5 – 8 lutego 2020 r.

MIEJSCE

Warszawa

Z

CENA

3750 złotych

Możliwość płatności w ratach

img-mediraty-szkolenia-na-raty

ZAPISY I INFORMACJE

+48 664 177 958

Tylko 20 miejsc

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy pozwalającej na podjęcie samodzielnej pracy z pacjentami z dysfunkcjami uroginekologicznymi.

Program szkolenia

 

CZĘŚĆ PIERWSZA:

KURS TEORETYCZNY

I. Powtórzenie wiedzy z zakresu anatomii miednicy i okolicy krocza

– Koncepcja podstawy w anatomii krocza
– Spojrzenie na anatomię globalnie w kontekście okolicy krocza
– Znaczenie uwarunkowań anatomicznych, wpływ zaburzeń posturalnych na statykę dna miednicy

II. Neurologia narządów miednicy

– Wpływ układu sympatycznego i parasympatycznego oraz somatycznego na funkcje narządów miednicy
– 12 odruchów Mahony’ego

III. Sztuka przeprowadzania wywiadu z pacjentami z zaburzeniami statyki dna miednicy

– Znaczenie wykorzystania wiarygodnych kwestionariuszy u pacjentów z zaburzeniami statyki dna miednicy

IV. Przypomnienie wiedzy zakresu zastosowania elektroterapii w terapii pacjentów z zaburzeniami statyki dna miednicy

– Założenia elektroterapii: chronaksja, reobaza
– Podstawy Biofeedback
– Zastosowanie elektroterapii w prowadzeniu pacjentów z zaburzeniami statyki dna miednicy

V. Patologie i nieprawidłowości w zakresie statyki dna miednicy

A. Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu (IUE)

a. Trzymanie moczu w warunkach fizjologii
b. Patofizjologia IUE
c. Czynniki ryzyka IUE
d. Odruchy okolicy miednicy i krocza w IUE (odruch poprzedzający kaszel oraz odruch miotatyczny)
e. Kluczowe punkty skutecznego wywiadu w IUE
f. Ocena kliniczna IUE
g. Badania dodatkowe w IUE:(znaczenie badania urodynamicznego, wykorzystanie USG)
h. Diagnoza IUE
i. Terapia IUE
– Terapia manualna
– Zastosowanie i znaczenia Biofeedback w warunkach statycznych i dynamicznych
– Terapia miejscowa
– Inne dodatkowe metody terapii
j. Kontrola i ocena postępów w IUE


B. Pęcherz nadreaktywny (HV)

a. Kontrola w warunkach fizjologii
b. Patofizjologia HV
c. Czynniki ryzyka HV
d. Odruchy okolicy miednicy i krocza w HV (odruch poprzedzający kaszel, odruch A3 Mahony’ego)
e. Kluczowe punkty skutecznego wywiadu w HV
f. Dzienniczek mikcji
g. Ocena kliniczna HV
h. Badania dodatkowe w HV :(znaczenie badania urodynamicznego, wykorzystanie USG),
i. Diagnoza HV
j. Terapia HV
– Terapia manualna
– Zastosowanie i znaczenia Biofeedback w warunkach statycznych i dynamicznych
– Terapia miejscowa
– Inne dodatkowe metody terapii
k. Kontrola i ocena postępów w IUE

C. Mieszane nietrzymanie moczu (IM)
– Z uwzględnieniem punków z A i B

D. Wypadanie narządów płciowych

a. Fizjologia
b. Patofizjologia wypadania narządów płciowych
c. Czynniki ryzyka
d. Odruchy okolicy miednicy i krocza a wypadanie narządów płciowych
e. Kluczowe punkty skutecznego wywiadu pacjentów z wypadaniem narządów płciowych
f. Ocena kliniczna
– Wykorzystanie wziernika
– Ukryte nietrzymanie moczu
– POP-Q
g. Badania dodatkowe w wypadaniu narządów płciowych: (znaczenie badania urodynamicznego, wykorzystanie USG …)
h. Diagnoza wypadania narządów płciowych
i. Terapia pacjentów z wypadaniem narządów płciowych
– Terapia manualna
– Zastosowanie i znaczenie elektrostymulacji w warunkach statycznych i dynamicznych
– Zastosowanie i znaczenia Biofeedback w warunkach statycznych i dynamicznych
– Wykorzystanie pessarów
– Leczenie miejscowe
– Inne dodatkowe metody terapii
j.Kontrola i ocena postępów w IUE

E. Zespół bólowy miednicy mniejszej (DCPP)

a. Fizjologia
b. Patofizjologia w DCPP
c. Rodzaje DCPP
d. Hipertonia krocza i DCPP
e. Kluczowe punkty skutecznego wywiadu pacjentów z DCPP
f. Ocena kliniczna
– Wskazówki
– Jak rozpoznać DCPP w ocenie klinicznej
g. Badania dodatkowe w DCPP
h. Diagnoza DCPP
i. Terapia pacjentów z DCPP
– Terapia manualna
– Zastosowanie i znaczenie elektrostymulacji w warunkach statycznych i dynamicznych
– Zastosowanie i znaczenia Biofeedback w warunkach statycznych i dynamicznych
– Inne dodatkowe metody terapii
j. Kontrola i ocena postępów w DCPP

F. Zaburzenia ano-rektalne (TAR)

– Wpływ zaburzeń ano-rektalnych na statykę dna miednicy
– Podstawy zaburzeń nietrzymania stolca i gazów oraz zaprać chronicznych w terapii pacjentów z zaburzeniami statyki dna miednicy

G. Zaburzenia seksualne (TS)

– Wpływ zaburzeń seksualnych na statykę dna miednicy

H. Fizjoterapia w okresie poporodowym (PP)

a. Zmiany biomechaniczne w okresie ciąży
b. Poród przez cesarskie cięcie a zaburzenia statyki dna miednicy
c. Poród pochwowy a zaburzenia statyki dna miednicy
d. Kluczowe punkty skutecznego wywiadu w PP
e. Ocena kliniczna w PP
f. Badania dodatkowe w PP
g. Diagnoza pacjentek w PP
h. Terapia pacjentek prezentujących zaburzenia statyki dna miednicy w PP
– Terapia manualna
– Zastosowanie i znaczenie elektrostymulacji w warunkach statycznych i dynamicznych
– Zastosowanie i znaczenia Biofeedback w warunkach statycznych i dynamicznych
– Inne dodatkowe metody terapii
i. Kontrola i ocena postępów w DCPP

I. Założenia fizjoterapii perinealnej mężczyzn

J. Założenia fizjoterapii perinealnej w pediatrii

K. Inne techniki terapii pacjentów z zaburzeniami statyki dna miednicy

– Terapia farmakologiczna
– Terapia chirurgiczna

CZĘŚĆ DRUGA:

Praktyka prowadzenia terapii z wykorzystaniem elektroterapii

I. Badanie kliniczne

II. Elektroterapia:

– Elektrostymulacja
– Biofeedback w warunkach statycznych i dynamicznych

CZĘŚĆ TRZECIA:

Test wiedzy z zakresu umiejętności teoretycznych i praktycznych

CZĘŚĆ CZWARTA:

Wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Dr N’DONGO Abdallahi, ginekolog-położnik

Asystentki:
– mgr Karolina Kwiatek-Rolka, fizjoterapeuta dna miednicy
– mgr Roksana Jaroszczak, fizjoterapeuta dna miednicy

tłumacz szkolenia: mgr Martyna Romanowska – Naimska, Fizjoterapeutka Dna Miednicy

 

Czas trwania szkolenia

  • 4 dni (32 godziny)

Dla kogo adresowane jest szkolenie

  • Szkolenie dla fizjoterapeutów posiadających minimum dyplom licencjacki

Metody pedagogiczne

  • Szkolenie teoretyczne
  • Zajęcia praktyczne z pacjentami

Ilość uczestników

  • Max. 20 osób
  • Siedmioosobowe grupy podczas pracy z pacjentem

Egzamin

  • test z odpowiedziami do wyboru

Warsztaty z doświadczonymi fizjoterapeutami Dna Miednicy z całego świata

Dr Bary Berghmans

Dr Bary Berghmans

Wykladowca Aenon

Z Maastricht University,  fizjoterapeuta dna miednicy, przewodniczący sekcji Rehabilitacji Mięśni Dna Miednicy (IUGA)...

DR Abdallahi N’DONGO

DR Abdallahi N’DONGO

Wykładowca Aenon

PhD Obstetrician and gynecologist. Currently Hospital Center of Bagnols-sur-Cèze, France. ...

Guy Valancogne

Guy Valancogne

Wykladowca Aenon

Specjalista fizjoterapii perineologicznej, praktykującym od wielu lat w LYON (Francja)...

DR MAURA SELEME

DR MAURA SELEME

Wykladowca Aenon

izjoterapeutka dna miednicy, koordynator IUGA i ICS na Brazylię, Prezes...

ZAPISY I INFORMACJE

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o skorzystanie z naszego formularza zgłoszeniowego, kontakt mailowy lub telefoniczny.

  664 177 958

   fundacja@aenon.org.pl

*wysłanie zgłoszenia przez formularz nie jest jednoznaczne z rejestracją na szkolenie, nasz pracownik skontaktuje się w celu dokonania pełnej rejestracji na wybrane szkolenie.