Menu

Wykładowcy

DR N. MED BARTŁOMIEJ BURZYŃSKI

Dyrektor naukowy Aenon
Specjalista fizjoterapii, wykładowca ŚUM w Katowicach, wykładowca EIRPP, starszy asystent Oddziału Rehabilitacji Leczniczej GCM w Katowicach, 9-letnie doświadczenie w fizjoterapii uroginekologicznej, koordynator sekcji Pelvic Floor Rehabilitation IUGA na Polskę, współzałożyciel Fundacji Aenon.

Dr Bary Berghmans 

Wykładowca Aenon
Z Maastricht University,  fizjoterapeuta dna miednicy, przewodniczący sekcji Rehabilitacji Mięśni Dna Miednicy International Urogynecological Association ( IUGA ), członek Oddziału International Continence Society ( ICS ) ds. Miedzynarodowych Kursów Edukacyjnych, recenzent wytycznych postępowania w przypadku nietrzymania moczu przy Europejskim Towarzystwie Urologicznym, wykładowca akademicki , autor i współautor licznych publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych z zakresu fizjoterapii urologicznej, ginekologicznej, uroginekologicznej.

Guy Valancogne

Wykładowca Aenon
Specjalista fizjoterapii perineologicznej, praktykującym od wielu lat w LYON (Francja). Jest zaangażowany w rozwój dyscypliny od jej początków poprzez uczestnictwo w licznych kursach i kongresach. Teraz poświęca dużą część swojej działalności nauczaniu, a zwłaszcza szkoleniom zaawansowanym.Członek różnych stowarzyszeń naukowych dna miednicy.  Stworzył SIREPP, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rehabilitacji Perineologicznej. Jest jednym z założycieli Convergance PP, zajmującym się multidyscyplinarnym prowadzeniem terapii bólu dna miednicy.Dodatkowo napisał i współpracował nad różnymi książkami oraz artykułami na temat perineatologii.

DR MAURA SELEME

Wykładowca Aenon
Dr Maura Seleme, fizjoterapeutka dna miednicy, koordynator IUGA i ICS na Brazylię, Prezes Brazylijskiego Towarzystwa Fizjoterapii Urologicznej i Ginekologicznej